Tanie OC

Home / Ubezpieczenia / Tanie OC

Wymagania względem ubezpieczeń są różne. Natomiast w przypadku OC komunikacyjnego najczęściej klienci wymagają aby było tanie.

Jeżeli właśnie korzystna cena w ubezpieczeniu jest dla Ciebie najważniejsza to doskonale trafiłeś. Dołącz do grona naszych zadowolonych klientów, polecających nas ze względu na oferowanie właśnie tego czego klient potrzebuje.

Bez owijania w bawełnę. Jeżeli poszukujesz taniego OC powiedz to nam. Postaramy się, aby sprostać Twoim oczekiwaniom.

Ubezpieczenie OC – zakres i przedmiot

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która kierując pojazdem mechanicznym w okresie trwania umowy ubezpieczenia, wyrządziła szkodę w związku z ruchem tego pojazdu.
Odszkodowanie ustala się i wypłaca w granicach odpowiedzialności cywilnej posiadacza lub kierującego pojazdem, najwyżej jednak do wysokości sumy gwarancyjnej ustalonej w umowie.

Suma gwarancyjna ubezpieczenia OC:

w przypadku szkód na osobie – 5 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych,
w przypadku szkód w mieniu – 1 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych.